Täze söwda merkezinde dokma önümleriniň dükany açyldy

Täze söwda merkezinde dokma önümleriniň dükany açyldy

"Neýtral Türkmenistan" gazetiniň habaryna görä, 26-njy sentýabrda gapylaryny açan Tehranskaýa köçesindäki Aşgabat söwda we güýmenje merkeziniň binasy Altyn Asy marketing merkezini açdy.

Dükanda ýurduň iň meşhur içerki egin-eşik markalarynyň önümleri: Mary zawody "işeniş", "Bedew" jeans zawody, "Bürgüt", "Gala" zawodlary, Aşgabat dokma toplumy, Baýramali "Merw" zawody bar. .

Umuman alanyňda, dürli maksatly ýüz töweregi dükan Aşgabat söwda merkeziniň üçeginde ýerleşýär.

Habaryň ýerleşdirlen wagty 14-10-2021 Täzelikler 316

Arhiw

Kategoriýalar

Görülen harytlar

Haryt ýok

Menu

Top