Pagta ýüplügi daşary ýurt we milli walýuta satyldy

Pagta ýüplügi daşary ýurt we milli walýuta satyldy

Geçen hepde Döwlet haryt we çig mal bir Exchangeasynyň auksionynda jemi 21,2 million ABŞ dollaryndan gowrak 28 amal hasaba alyndy.

Daşary ýurt işewür toparlarynyň wekilleri tarapyndan bir topar pagta ýüplügi daşary ýurt walýutasyna satyldy. Mundan başga-da, Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri manat ulanyp 5,628,000 manatdan gowrak pagta ýüplük satyn aldylar.

Şeýle hem, dollar serişdeleri üçin daşary ýurtly telekeçiler benzin, awiasiýa kerosini, list aýna we gök önüm önümlerini satyn aldylar.

Habaryň ýerleşdirlen wagty 14-10-2021 Täzelikler 267

Arhiw

Kategoriýalar

Görülen harytlar

Haryt ýok

Menu

Top