Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň dokma toplumynyň işiniň netijeleri barada hasabat berildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň dokma toplumynyň işiniň netijeleri barada hasabat berildi.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisini geçirdi, bu ýerde şu ýylyň 9 aýynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri jemlenildi.

Duşuşykda ministrlikleriň we söwda we dokma toplumlarynyň bölümleriniň, şeýle hem işewürlik pudagynyň 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryndaky işleriniň netijeleri barada hasabat okaldy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň, pagta ýüplükleri we matalar, degişlilikde 120,2 we 104,7 göterim, egin-eşik we trikotawear önümleri - 119,3 göterim, deri - 106,1 göterim.

Habaryň ýerleşdirlen wagty 14-08-2019 Täzelikler 218

Arhiw

Kategoriýalar

Görülen harytlar

Haryt ýok

Menu

Top