Ilkinji Ýewraziýa moda maýa goýum forumy tomusda Moskwa şäherinde geçiriler

10.04.2023
68

2023-nji ýylyň 7-8-nji iýunynda Moskwada geçiriljek BEE-TOGETHER.ru autsorsing boýunça 15-nji halkara işewürlik meýdançasynyň çäklerinde ilkinji Ýewraziýa moda maýa goýum forumy guralar. Bu barada profashion.ru habar berýär.  

Çäräniň maksady ösüş ýa-da satuw üçin maýadarlaryň ünsüni çekmekden ybaratdyr. Moda forumynda Russiýanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we beýleki döwletleriň taýýar telekeçiligiň satuwy, spartaplar, işewürligi giňeltmek hem-de ösdürmek boýunça taslamalary görkeziler. 

Foruma gatnaşyjylar taslamanyň maýa goýum çekijiligini, gerekli maýa goýumlaryň göwrümini, geçginliligiň möhletini beýan edýän kiçi göwrümli wideolary hödürläp bilerler.