Italiýan haryt nyşany Furla tebigatda dargaýan deriden taýýarlanan ýantorba bilen tanyşdyrdy

25.02.2023
77

Milanda geçirilen moda hepdeliginde Furla kompaniýasy tarapyndan tebigatda dargaýan deri materialyndan taýýarlanan  Unica atly ýantorbalar görkezildi.  Unica-nyň ýasalyşynda diňe tebigy elementler: doňuz derisi, ýüňi, ýagy we mineral duzlar ulanyldy. Şonuň netijesinde tebigata düşensoň materialyň dargama derejesi  98 göterimdir. Bu barada buro247.ru habar berýär.

Ýantorbalar 6 reňkde we iki görnüşde(orta kross-bodi we şoper) müşderilere hödürlenilýär.