Lacoste haryt nyşany polo köýneginiň 90 ýyllygy mynasybetli täze toplumy taýýarlady

11.03.2023
35

Lacoste haryt nyşany polo köýnekleriniň döredilmeginiň 90 ýyllyk ýubileýi mynasybetli täze görnüşleriň 5-sinden düzülen  toplumy müşderilere hödürleýär. Bu barada buro247.ru-nyň WWD-e salgylanýan habarynda bellenýär.

Täze toplumda nusgawy görnüşe ähmiýet bermek bilen, döwrebaplygyň sazlaşygy saklanylýar. 

Polo köýnegi 1933-nji ýylda döredildi. Fransuz tennisçisi Rene Lakost türgenleriň umumy egin-eşik düzgünine ters gelýändigine garamazdan, köýneginiň ýeňini kesip aýrypdyr.