Anjelina Joli egin-eşikleriň we zergärçilik önümleriniň hususy haryt nyşanyny taýýarlamagy meýilleşdirýär

03.04.2023
112

Golliwudyň artisti Anjelina Joli  Atelier Jolie haryt nyşanly söwda markasyny bellige aldyrmak üçin arza berdi. Bu barada buro247.ru internet neşiriniň The Sun-e salgylanýan habarynda aýdylýar.

Meşhur artist egin-eşikleriň, zergärçilik önümleriniň we ýatak otagy üçin niýetlenen düşek örtükleriniň döredilmegine gatnaşar. 

Atelier Jolie haryt nyşanynyň müşderilere ýetiriljek möhleti heniz mälim edilmedi.