Gucci we adidas tarapyndan bilelikde taýýarlanan harytlaryň satuwa çykaryljak senesi mälim edildi

05.04.2023
66

Gucci we adidas tarapyndan bilelikde taýýarlanan krossowkalaryň toplumynyň satuwa çykaryljak senesi resmi taýdan yglan edildi. Täze toplumyň tanyşdyrylyşyny 7-nji aprelde geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada buro247.ru Hypebae-e salgylanyp habar berýär.

Hyzmatdaşlygyň çäklerinde meşhur haryt nyşanlary  adidas-yň nusgawy görnüşlerine üýtgeşmeler girizdiler. Toplum Gazelle görnüşiň Italiýanyň baýdagynyň hem-de gyrmyzy ýaşyl reňkli nusgalaryny öz içine alýar. Ylgaw üçin niýetlenen ZX8000 görnüşiň ökjesine bolsa gök reňk berlip, sary we gyrmyzy reňkli bezegler edildi.